25 lat temu uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka

Dodał  |  0 Komentarzy

25 lat temu uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka
W związku z tą rocznicą Rzecznika Praw Dziecka przypomina o prawie dziecka do szacunku

Konwencja-chlopiec_MASTERW związku z 25-leciem Konwencji o Prawach Dziecka,  Rzecznik Praw Dziecka przygotował kampanię społeczna, realizowaną przez agencję TELESCOPE. W skład kampanii wchodzi spot telewizyjny i radiowy oraz plakaty.

Konwencja o prawach dziecka to najważniejszy na świecie  dokument dotyczący praw dzieci, który – co warto zauważyć  – powstał z inicjatywy Polski. Gwarantuje prawa każdemu dziecku, niezależnie od statusu, wyznania, rasy, a dorosłym nakazuje ich respektowanie. Konwencja jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka. Podpisały ją wszystkie państwa na świecie, a prawie wszystkie (z wyjątkiem Somalii i USA) ją ratyfikowały.

Konwencja nazywana jest Światową Konstytucją Praw Dziecka. Jest ona dokumentem, który uznaje pełną podmiotowość każdego dziecka. Sformułowano w niej katalog należnych dzieciom praw, obejmujący prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i w niewielkim zakresie prawa ekonomiczne (ponieważ dziecko powinno się uczyć, a nie pracować), wyznaczono uniwersalne normy prawne ochrony dzieci przed zaniedbaniem, złym traktowaniem i wyzyskiem.

W myśl Konwencji dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Konwencja mówi, że dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, że rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka, a państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.

Spot do obejrzenia pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=mFzXHhYV8pM