Krajowa Rada Naukowa


prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich (Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie)
prof. dr hab. n. med. Jerzy Socha (Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka, Polska Akademia Nauk, Warszawa)