Next issue

Wpływ masy szkolnego plecaka transportowanego skośnie na prawym lub lewym barku i przy różnoimiennym biodrze na cechy postawy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej 7-letnich uczniów obojga płci
The influence of backpack loads transported obliquely on the right or left shoulder and hip on postural features in the sagittal and transverse planes in 7-year-old pupils of both sexes
Mirosław Mrozkowiak

Hospitalizacja dzieci i młodzieży w województwie śląskim
Hospitalization of children and adolescents in the Silesian Voivodeship
Dariusz Góra, Natalia Figura

Ziarnica złośliwa u nastolatka – późne rozpoznanie. Opis przypadku
Malignant lymphoma in a teenager – late diagnosis. Case report
Miriam Deutschová