No. 2/2020

N o w a   P e d i a t r i a   2/2020

Prace poglądowe/Review papers

PIMS-TS – co o nim wiemy
Peadiatric inflammatory multisystem syndrome associated with COVID-19 – what we know about it
Katarzyna Lech-Badłak – s. 19-22

Opis przypadku/Case report

Kiedy pacjent jest oporny na leczenie ­– historia dziewczynki z aplazją szpiku
When the patient is refractory to treatment – the story of a girl with bone marrow failure
Izabela Marzec, Katarzyna Pawelec – s. 23-25

Praca oryginalna/Original paper

Epidemiologia chorób przewlekłych wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim
Epidemiology of chronic diseases among children and adolescents in the Silesian Voivodeship
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor – s. 26-33


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.