No. 3/2019

N o w a   P e d i a t r i a   3/2019

Opis przypadku/Case report

Przewlekły kaszel jako główna manifestacja chłoniaka Hodgkina – opis przypadku
Chronic cough as the main manifestation of Hodgkin lymphoma – case report
Katarzyna Wójcicka, Andrzej Pogorzelski – s. 107-113

Praca oryginalna/Original paper

Analiza leczenia pacjentów zakażonych pałeczką Salmonella na Oddziale Pediatrycznym Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
An analysis of the treatment of salmonella poisoning on the Paediatric Ward in the Children’s Hospital in Warsaw
Agata Cichal, Agnieszka Wypych – s. 114-120


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.