Numer 1/2018

N o w a   P e d i a t r i a   1/2018

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Nowoczesna tomografia komputerowa w diagnostyce wybranych wad wrodzonych żył płucnych
Computed tomography in diagnostic management of selected pulmonary veins congenital malformations
Danuta Roik, Michał Brzewski, Bożena Werner – s. 3-7

Opis przypadku/Case report

Pięciomiesięczne niemowlę z całkowitym nieprawidłowym spływem żył płucnych – opis przypadku
5-month-old infant with total anomalous pulmonary venous return – case report
Agnieszka Pskit, Anna Piórecka-Makuła, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Danuta Roik, Bożena Werner – s. 8-12

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Opis przypadku/Case report

Zastosowanie alteplazy w nebulizacji u pacjenta z plastycznym zapaleniem oskrzeli po operacji sposobem Fontana – opis przypadku
Use of inhaled alteplase in a patient with plastic bronchitis after Fontan procedure – a case report
Honorata Marczak, Agnieszka Strzelak, Teresa Bielecka, Agnieszka Szczukocka-Zych, Marek Kulus – s. 13-18

Praca oryginalna/Original paper

Profil pacjenta diagnozowanego w kierunku boreliozy na przykładzie pacjentów szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2013-2015
Profile of a patient diagnosed with lyme disease on the example of patients of the pediatric hospital Medical University of Warsaw
Małgorzata Badełek-Izdebska, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 19-23


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.