Numer 1/2011


N o w a   P e d i a t r i a   1/2011

Prace oryginalne/Original papers

Parwowirus B19 jako czynnik sprawczy przełomów aplastycznych u dzieci ze sferocytozą wrodzoną – doświadczenia własne
Parvovirus B19 as the causative factor of aplastic crisisis in children with hereditary spherocitosis – own experience
Katarzyna Albrecht, Anna Adamowicz-Salach, Sydonia Gołębiowska-Staroszczyk, Michał Matysiak, Piotr Grabarczyk – s. 3-5

Prace poglądowe/Review papers

Rola lekarzy niestomatologów w zapobieganiu próchnicy wczesnego dzieciństwa
Position of non-dental health care professionals in early childhood caries prevention
Sławomir Janus, Dorota Olczak-Kowalczyk, Magdalena Wysocka – s. 6-14

Opis przypadku/Case report

Chłoniak Burkitta z zajęciem jajników i otrzewnej u 17-letniej pacjentki z podwyższonym poziomem CA 125 – opis przypadku
Burkitt lymphoma with ovary involvement and diffuse peritoneal lymphomatosis in 17-year-old girl with raised CA 125 level – case report
Danuta Roik, Artur Gadomski, Dariusz Piotrowski, Monika Bekiesińska-Figatowska, Michał Brzewski – s. 15-19


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.