Numer 1/2012


N o w a   P e d i a t r i a   1/2012

Prace oryginalne/Original papers

Występowanie epizodów padaczki u dzieci
Occurrence of the episodes of epilepsy at children
Łukasz Szarpak, Marcin Madziała – s. 3-7

Prace poglądowe/Review papers

Praktyczne aspekty transferu zarodków
Practical aspects of embryo transfer
Cezary Grygoruk, Grzegorz Mrugacz, Karol Ratomski, Mirosław Grusza, Agnieszka Talecka-Niczyporuk, Piotr Pietrewicz – s. 8-11

Opis przypadku/Case report

Pielęgnacja dziecka z zakażeniem układu moczowego
The care of a child with a urinary tract infection
Agata Szalast, Paulina Dudzic – s. 12-20


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.