Numer 2/2009


N o w a  P e d i a t r i a   2/2009

Prace oryginalne/Original papers

Ostre zatrucia u dzieci
Acute poisonings in children
Helena Ziółkowska – s. 39-49
Nefropatia IgA
IgA nephropathy
Małgorzata Mizerska-Wasiak – s. 50-55
Młodzieńcza nefropatia toczniowa – leczenie dożylne cyklofosfamidem (CYP)
Yuvenile lupus nephritis – intravenous cyclophosphamide (CYP) treatment
Hanna Szymanik-Grzelak, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Maria Roszkowska-Blaim – s. 56-62
Zespół hemolityczno-mocznicowy
Hemolytic – Uremic Syndrome
Dominika Adamczuk, Iwona Bieroza, Maria Roszkowska-Blaim – s. 63-67

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.