Numer 2/2015

N o w a   P e d i a t r i a   2/2015

LARYNGOLOGIA/LARYNGOLOGY

Prace poglądowe/Review papers

Czy alergia może być przyczyną przerostu migdałków?
Can allergy cause the hypertrophy of tonsils?
Iwona Krajewska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 43-45
Chłoniaki głowy i szyi u dzieci
Head and neck lymphomas in children
Teresa Ryczer, Lidia Zawadzka-Głos – s. 46-49

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Prace oryginalne/Original papers

Analiza wybranych parametrów klinicznych i echokardiograficznych u dzieci z dwupłatkową zastawką aortalną
The assessment of the clinical and echocardiographic parameters in children with bicuspid aortic valve
Anna Prowotorow-Iwaniukowicz, Jacek Skiendzielewski, Radosław Pietrzak, Bożena Werner – s. 50-56

Opis przypadku/Case report

Udar niedokrwienny OUN jako pierwszy objaw infekcyjnego zapalenia wsierdzia u dziewczynki ze zwężeniem dwupłatkowej zastawki aortalnej – opis przypadku
Ischemic brain stroke as a first symptom of infective endocarditis in a girl with bicuspid aortic valve stenosis
Monika Brzezińska, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Anna Prowotorow-Iwaniukowicz, Agnieszka Tomik, Bożena Werner – s. 57-61

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace oryginalne/Original papers

Wzory żywieniowe chłopców trenujących w Akademiach Piłki Nożnej – energia i składniki odżywcze
Nutrition models of boys training in the Academy of Football – energy and nutrients
Beata Całyniuk, Katarzyna Fibich, Karolina Kulik, Marzena Zołoteńka-Synowiec, Ewa Malczyk – s. 62-67
Zachowania żywieniowe a wiedza żywieniowa uczniów wybranych szkół na terenie Górnego Śląska w zależności od wskaźnika wagowo-wzrostowego BMI
Eating behaviours and nutrition knowledge of students from selected schools of the Upper Silesian region, depending on the Body Mass Index
Elżbieta Szczepańska, Nicola Szeja, Izabela Dudzik, Anna Kołdon, Karolina Jędzura, Ewelina Pochopień, Monika Oleszko – s. 68-75
Przestrzeganie zaleceń dietetycznych oraz częstość stosowania suplementacji przez dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi
Compliance with dietary recommendations and frequency of supplements use by children and adolescents with neoplastic diseases
Karolina Kulik-Kupka, Beata Całyniuk, Anna Brończyk-Puzoń, Aneta Koszowska, Justyna Nowak, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska – s. 76-80


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.