Numer 2/2017

N o w a   P e d i a t r i a   2/2017

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Opis przypadku/Case report

Problemy diagnostyczno-terapeutyczne u noworodka z zespołem Turnera – opis przypadku
The newborn with Turner syndrome, diagnostic and therapeutic considerations – a case report
Jacek Skiendzielewski, Beata Kucińska, Danuta Roik, Bożena Werner – s. 43-50

Praca poglądowa/Review paper

Nieprawidłowości układu sercowo-naczyniowego w najczęściej występujących zespołach genetycznych u dzieci
Cardiovascular pathology in children with the most frequent genetic syndromes
Beata Kucińska, Jacek Skiendzielewski, Bożena Werner – s. 51-58

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Praca oryginalna/Original paper

Sezonowość złamań kończyny dolnej w populacji pacjentów pediatrycznych
The sessional changes of lower limb fracture in children
Magdalena Czerżyńska, Anna Justyna Milewska, Elżbieta Gościk – s. 59-62

Opis przypadku/Case report

Porażenie splotu barkowego u niemowlęcia jako objaw guza kanału kręgowego – opis przypadku
Neonatal brachial nerve palsy as a symptome of spinal cord tumor – case report
Anna Perdeus, Michał Brzewski, Przemysław Bombiński – s. 63-67

Praca poglądowa/Review paper

Lekarz dentysta i lekarz pediatra – współdziałanie w zapobieganiu i wczesnym diagnozowaniu problemów zdrowotnych narządu żucia
The dentist and pediatrician cooperation in prophylaxis and early detection of oral health problems
Aleksandra Kaszak, Michał Kaszak, Joanna Peradzyńska – s. 68-72


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.