Numer 3/2017

N o w a   P e d i a t r i a   3/2017

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym
Cardiovascular changes in patients with anorexia nervosa
Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Halszka Kamińska, Bożena Werner – s. 75-81

Opis przypadku/Case report

Zaburzenia kardiologiczne u 13-letniej pacjentki z jadłowstrętem psychicznym
Cardiovascular pathology in a 13 years old girl with anorexia nervosa
Beata Kucińska, Ewa Smereczyńska, Bożena Werner – s. 82-86

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Opis przypadku/Case report

Trzyipółletni chłopiec z malformacją Chiariego typu I – opis przypadku
A three-and-a-half-year-old boy with Chiari type I malformation – case study
Anna Worch, Małgorzata Wielopolska – s. 87-89

Praca poglądowa/Review paper

Autoimmunologiczna neutropenia u dzieci
Autoimmune neutropenia of infancy
Aneta Przybińska – s. 90-92


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.