Numer 4/2009


N o w a   P e d i a t r i a   4/2009

Prace przeglądowe/Review papers

Niedobory żywieniowe u dzieci na przykładzie autystyków**
Nutritional deficiencies in children for example of autistic children
Joanna Kałużna-Czaplińska, Monika Michalska, Ewa Socha, Sylwia Błaszczyk, , Anna Rozetti-Szymańska, Jacek Rynkowski – s. 94-100
Wpływ hipoterapii na zmiany zakresu ruchów w wybranych stawach kończyny górnej i dolnej u dzieci z mpdz
Influence of a therapeutic horseback riding on changes in movements range in chosen joints of the upper and lower limbs among children/patients with a cerebral palsy
Daria Sawaryn – s. 101-110
Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z różnych aglomeracji województwa zachodniopomorskiego
NUTRITIONAL HABITS OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS FROM DIFFERENT AGGLOMERATIONS IN THE WESTPOMERANIAN PROVINCE
Danuta Umiastowska, Hanna Żółtowska – s. 111-115

 

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.