Numer 3/2014


N o w a   P e d i a t r i a   3/2014

LARYNGOLOGIA

Prace oryginalne/Original papers

Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Analysis of the indications for tracheotomy in children treated in Department of Pediatric Otolaryngology Medical University of Warsaw
Lidia Zawadzka-Głos – s. 75-77

Wrodzone anomalie szyi u dzieci: torbiele i przetoki szyi
Congenital anomalies of the neck: neck cysts and fistulas
Teresa Ryczer, Lidia Zawadzka-Głos, Katarzyna Sobczyk – s. 78-81

Opis przypadku/Case report

Pierwotna dyskineza rzęsek z perspektywy otolaryngologa dziecięcego
Primary ciliary dyskinesia from the paediatric laryngologist’s approach
Karolina Raczkowska-Łabuda, Elżbieta Niemczyk, Lidia Zawadzka-Głos – s. 82-86

INNE PRACE

Prace oryginalne/Original papers

Zachowania żywieniowe rodziców dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie Górnego Śląska
Nutritional behaviors of preschool children’s parents inhabiting Upper Silesia
Elżbieta Szczepańska, Karolina Janion, Beata Stanuch, Jagoda Rydelek, Marta Heller-Surowiec, Katarzyna Kulesza – s. 87-91

Prace poglądowe/Review papers

Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych u dzieci
Alternative methods of airway management in children
Łukasz Szarpak, Andrzej Kurowski, Rafał Osłowski, Katarzyna Karczewska – s. 92-96

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci – diagnostyka i postępowanie
The sensory processing disorders of children – diagnostic an proceeding
Natalia Kołat – s. 97-102

Sytuacja zdrowego rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem przewlekle chorym
The situation of healthy sibling in a family with a chronically ill child
Joanna Boruszak, Halina Gryglicka – s. 103-110


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.