Numer 4/2017

N o w a   P e d i a t r i a   4/2017

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Zespół Wolffa, Parkinsona i White’a u dzieci
Wolff-Parkinson-White syndrome in children
Tomasz M. Książczyk, Radosław Pietrzak, Agnieszka Tomik, Bożena Werner – s. 95-100

Opis przypadku/Case report

Zespół WPW u 11-letniej dziewczynki
WPW syndrome in 11-years-old girl
Agnieszka Tomik, Tomasz M. Książczyk, Radosław Pietrzak, Klaudia Obsznajczyk, Bożena Werner – s. 101-105

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace poglądowe/Review papers

Zmiany w układzie oddechowym występujące u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności o typie humoralnym
Changes in respiratory system in patients with primary antibody deficiencies
Dominika Drąg, Urszula Szuba, Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak, Magdalena Chojnowska, Wojciech Feleszko – s. 106-113
Atopowe zapalenie skóry – patomechanizm, diagnostyka, postępowanie lecznicze, profilaktyka
Atopic dermatitis – patomechanism, diagnostics, therapeutic guidelines and prophylaxis
Magdalena Millan, Jarosław Mijas – s. 114-122

Opis przypadku/Case report

Nietypowa zmiana okolicy nadobojczykowej u 3-miesięcznej dziewczynki – opis przypadku
Unusual lesion of the right supraclavicular region in a 3 month old baby – case report
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 123-127


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.