Numer 4/2010


N o w a   P e d i a t r i a   4/2010

Drugie nowotwory u dzieci po ostrej białaczce limfoblastycznej
Second malignant neoplasm in children after acute lymphoblastic leukaemia
Edyta Sowińska, Karolina Gawle, Magdalena Wojtkowska, Katarzyna Pawelec – s. 105-113

Radiosynowektomia u dzieci z artropatią hemofilową z wykorzystaniem 186Re
Isotopic synovectomy with 186Re in paediatric patients with haemophilia
Paweł Łaguna, Piotr Żbikowski, Jarosław B. Ćwikła, Karol Scipio del Campo, Michał Matysiak – s. 115-120

Drugie nowotwory u dzieci po ostrej białaczce limfoblastycznej
Second malignant neoplasm in children after acute lymphoblastic leukaemia
Edyta Sowińska, Karolina Gawle, Magdalena Wojtkowska, Katarzyna Pawelec – s. 105-113
Radiosynowektomia u dzieci z artropatią hemofilową z wykorzystaniem 186Re
Isotopic synovectomy with 186Re in paediatric patients with haemophilia
Paweł Łaguna, Piotr Żbikowski, Jarosław B. Ćwikła, Karol Scipio del Campo, Michał Matysiak – s. 115-120
Krew pępowinowa. Część pierwsza – przeszłość
Cord blood. Part one – the past
Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Piotr Michalski – s. 121-123
Charakterystyka i podział rekombinowanych preparatów krzepnięcia zarejestrowanych w Polsce w leczeniu hemofilii A i B z uwzględnieniem nowej klasy czynnika uzyskiwanego z komórek ludzkich
Characteristics and generation of recombinant factor concentrates in the treatment of haemophilia A and B registered type of clotting factor derived from human cells
Paweł Łaguna, Maciej Trzaska – s. 124-127
Nabyta anemia aplastyczna choroba immunologiczna
Acquired aplastic anemia as the immunological disorder
Katarzyna Pawelec, Dariusz Boruczkowski – s. 128-132
Bezpieczeństwo wirusologiczne stosowania czynników krzepnięcia w leczeniu hemofilii A
Viral safety of coagulation factors in the treatment of haemophilia A
Roman Hożejowski, Beata Kozłowska – s. 133-135
Niedobór żelaza, a schorzenia przewodu pokarmowego – prezentacja trzech przypadków
Iron deficiency and digestive tract diseases – presentation of tree cases
Barbara Kaczorowska-Hać, Lucyna Maciejka-Kapuścińska, Marek Wlazłowski, Anna Balcerska – s. 136-139
Powikłania leczenia immunoablacyjnego u pacjentki z anemią aplastyczną
Side effects of immunoablative treatment in girl with aplastic anaemia
Katarzyna Pawelec, Małgorzata Salamonowicz, Piotr Plichta, Michał Matysiak – s. 140-144

Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.