Punktacja


„N o w a   P e d i a t r i a”    jest indeksowana i znajduje się na liście czasopism punktowanych:

– Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 5 pkt,

– Polskiej Bibliografii Lekarskiej (GBL),

– Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Artykuły są indeksowane ponadto w bazie Google Scholar.