Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka tematem Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się w Łodzi

Dodał  |  0 Komentarzy

Już 6 i 7 grudnia 2019 w Łodzi, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej spotkają się polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się w wieloaspektowym wspomaganiu rozwoju dzieci. Podczas dwóch dni odbędzie się kilkanaście wykładów i warsztatów związanych z tematyką wczesnej interwencji.
Organizatorem konferencji jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, która od kilkunastu lat zajmuje się wielotorową terapią dzieci dotkniętych MPD.

 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” jest tematem przewodnim tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się na początku grudnia w Łodzi. Podczas dwudniowych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów, uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi  zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie.

 
Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć udział w dwudniowych wykładach i warsztatach z zakresu m.in. strategii terapeutycznych stosowanych w przypadku dziecka urodzonego przedwcześnie, zaburzeń percepcji wzrokowej, rozwoju kontroli posturalnej, zdolności widzenia funkcjonalnego, strategii terapeutycznych w przypadku hemiplegii i diplegii, pionizacji dzieci z uszkodzeniami OUN, wspomagania rozwoju sensomotorycznego, wczesnej interwencji logopedycznej, modulacji sensorycznej czy prowadzenia terapii dzieci z asymetriąprowadzonych przez:  Sarah Capelovitch, Jagoda Cieszyńska, Magdalena Grycman, Andrea Guzzetta, Teresa Kaczan, Liliana Klimont, Christine Roman, Agnieszka Stępień, Małgorzata Szmurło i Zofia Szwiling

Tegoroczna konferencja adresowana jest do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich specjalistów  działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapisy na konferencję na : https://www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja