Zespół Redakcyjny


Redaktor Naczelny

– dr n. med. Artur Gadomski

Redaktorzy tematyczni:

– dr. hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos (laryngologia)

– prof. dr hab. n. med. Bożena Werner (kardiologia)

– prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki (hematologia i onkologia)

Redaktor prowadzący

– Agnieszka Wójtowicz-Zając