No. 1/2020

N o w a   P e d i a t r i a   1/2020

Opis przypadku/Case report

Ciężkie zwężenie zastawki aortalnej u noworodka
Severe valvular aortic stenosis in a neonate
Anna Prowotorow-Iwaniukowicz, Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Krzysztof Godlewski, Bożena Werner – s. 3-7

Prace poglądowe/Review papers

Zabiegi kardiologii interwencyjnej u noworodków
Interventional cardiology procedures in neonates
Bożena Werner – s. 8-11
Skuteczność profilaktycznych szczepień przeciwko ospie wietrznej
Effectiveness of preventive vaccinations against chickenpox
Karolina Kołakowska – s. 12-13


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.