No. 3/2016

N o w a   P e d i a t r i a   3/2016

LARYNGOLOGIA/LARYNGOLOGY

Prace oryginalne/Original papers

Izolowane zapalenie zatoki klinowej – przypadki własne
Isolated sphenoid sinus inflammation – case reports
Iwona Łapińska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 71-74
Zakażenie Streptococcus pneumoniae jako przyczyna ostrego zapalenia wyrostka sutkowatego u dzieci
Streptococcus pneumoniae infection as the cause of acute mastoiditis in children
Teresa Ryczer, Lidia Zawadzka-Głos, Maria Wolniewicz, Agata Kośla, Wojciech Pinkas – s. 75-78
Zastosowanie wyrobu medycznego Lactoangin® w leczeniu zapaleń gardła w populacji pediatrycznej
Use of the medical device Lactoangin® for treatment of pharyngitis in the pediatric population
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz – s. 79-86

Praca poglądowa/Review paper

Zapalenie nagłośni w erze szczepień przeciw Haemophilus influenzae typu b
Acute epiglottitis in the era of anti-Hib type b vaccination
Krzysztof Ślączka, Lidia Zawadzka-Głos – s. 87-91

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Szczepienia u dzieci ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego
Vaccinations in children with cardiovascular diseases
Agnieszka Tomik, Tomasz Floriańczyk, Tomasz M. Książczyk, Bożena Werner – s. 92-97

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Praca oryginalna/Original paper

Grypa jako przyczyna hospitalizacji u dzieci w sezonie 2012/2013 – obserwacje własne
Flu as the cause of hospitalization among children in the 2012/2013 season – own observations
Edyta Zawłocka, Teresa Jackowska – s. 98-104

Prace poglądowe/Review papera

Zachorowania na grypę u dzieci do 2. roku życia
Influenza cases in children up to 2 years of age
Edyta Zawłocka, Jakub Chwiećko,Teresa Jackowska – s. 105-112
Zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie w sezonach 2015/2016 i 2016/2017
Vaccination against influenza in the 2015-2016 and 2016-2017 season
Teresa Jackowska, Edyta Zawłocka, Alicja Sapała-Smoczyńska – s. 113-116
Szczepienia przeciw onkogennym wirusom HPV u młodocianych w profilaktyce raka szyjki macicy
Vaccinations against oncogenic HPV of adolescents in cervical cancer prevention
Bogusław Lindner, Mariusz Bidziński – s. 117-120

Opis przypadku/Case report

Przypadki kliniczne: stwardnienie guzowate u noworodków – interdyscyplinarna jednostka chorobowa
Clinical cases: tuberous sclerosis complex in newborns – interdisciplinary disease
Katarzyna Piotrowska, Piotr Przymuszała, Bartłomiej Mroziński, Katarzyna Jończyk-Potoczna – s. 121-127
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Hemophilus influenzae u 20-miesięcznego chłopca nieszczepionego p/Hib
Haemophilus influenzae meningitis in 20 month-old boy, not vaccinated against Hib.
Wioleta Krużyńska, Radosław Suchner – s. 128-131


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.