O czasopiśmie


N o w a   P e d i a t r i a  jest czasopismem ukazującym się od 1997 roku. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest indeksowany w Index Copernicus oraz w bazie Polskiej Bibliografii Lekarskiej GBL. Artykuły publikowane w czasopiśmie są ponadto indeksowane w bazie Google Scholar. Jest to czasopismo skierowane przede wszystkim do lekarzy pediatrów, kardiologów, laryngologów i lekarzy medycyny ogólnej.

Funkcję Redaktora Naczelnego pełni dr hab. n. med. Artur Gadomski z Oddziału Pediatrycznego Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku. Publikowane prace pochodzą ze znanych i cenionych ośrodków naukowych w kraju, ale autorami są również lekarze-praktycy. Większość Autorów jest znana ze swojej działalności naukowej w kraju i zagranicą.

Nad jakością czasopisma czuwa również Rada Naukowa. W jej skład wchodzą przedstawiciele największych ośrodków akademickich i klinicznych w kraju. Czasopismo posiada swoją stronę internetową www.nowapediatria.pl z dostępem do pełnych treści publikowanych artykułów.