Reklama

Czasopisma – wersja drukowana
 
Reklama
w czasopiśmie
• emisja stron reklamowych:
– okładki
– wewnątrz numeru
 
Artykuł
sponsorowany
• materiał do 5 stron maszynopisu (9000 znaków ze spacjami)
 
Patronat
nad działem
• logo przy dziale/w spisie treści
• możliwość zamieszczenia reklamy w obrębie działu
• możliwość wykupienia części nakładu przez firmę na własne potrzeby
• możliwość wyłączności
 
Reprint • przedruk opublikowanych artykułów
 

Czasopisma – wersja elektroniczna
 
Sponsoring
wydania
elektronicznego
• logo i link (czas emisji do uzgodnienia)

Reklama internetowa
 
Baner
w Czytelni
Medycznej
Od kilkunastu lat Wydawnictwo posiada własną Czytelnię Medyczną On-Line (www.CzytelniaMedyczna.pl).
Czytelnia Medyczna On-Line to największy zbiór artykułów medycznych w polskim Internecie. To pełne teksty kilku tysięcy artykułów z uznanych w środowisku lekarskim pism medycznych.
Średnia liczba odsłon to ok. 300 tys/miesiąc.
• zamieszczenie baneru reklamowego u góry strony Czytelni Medycznej On-Line (czas emisji do uzgodnienia)
 
Newsletter Raz w tygodniu wysyłamy newsletter Biuletyn Telegram do ponad 30 tys. odbiorców.
Biuletyn zawiera informacje o uaktualnieniach w Czytelni Medycznej, o nowościach wydawniczych Wydawnictwa oraz o wydarzeniach medycznych, tj. konferencjach, kongresach, sympozjach i kursach.
• zamieszczenie krótkiej informacji o produkcie z grafiką lub bez
 
Wydanie
specjalne
newslettera
Raz w tygodniu wysyłamy również wydanie specjalne newslettera e-mailing wyłącznie na potrzeby jednego zleceniodawcy.
• zamieszczenie informacji o produkcie z grafiką lub bez
 

Kontakt w sprawie reklamy
 
Agnieszka Gortat
tel.: +48 602 287 179
a.gortat@borgis.pl
Beata Dobrzyniecka
tel.: +48 602 531 313
b.dobrzyniecka@borgis.pl
 

Aktualny cennik reklamowy na stronie www.borgis.pl/reklama-w-czasopismach/