W następnym wydaniu

Prace oryginalne/Original papers

Zakażenie OUN wywołane przez parechowirusy u dzieci poniżej 3 m.ż. – charakterystyka i przebieg zakażenia omówione na przypadkach
Central nervous system infection caused by human parechovirus in infants younger than 3 months – characteristics of the infection illustrated by clinical cases
Aleksandra Gajewska, Arkadiusz Goliszek, Aleksandra Olejnik

Arteterapia jako forma usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Art therapy as a form of improving children with cerebral palsy
Karolina Bagnowska, Marek Klimkiewicz

Epidemiologia wybranych chorób nowotworowych wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim w latach 2010-2019
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor