W następnym wydaniu


N o w a   P e d i a t r i a  2/2017

Laryngologia

Kardiologia

Opis przypadku

Problemy diagnostyczno-terapeutyczne u noworodka z zespołem Turnera – opis przypadku

Jacek Skiendzielewski, Beata Kucińska, Danuta Roik, Bożena Werner

Praca poglądowa

Nieprawidłowości  układu sercowo naczyniowego w najczęściej występujących zespołach genetycznych u dzieci. 

Beata Kucińska, Jacek Skiendzielewski, Bożena Werner

Inne prace

 Praca oryginalna

Sezonowość złamań kończyny dolnej w populacji pacjentów pediatrycznych

Czerżyńska Magdalena, Milewska Anna Justyna, Gościk Elżbieta

Opis przypadku

Porażenie splotu barkowego u niemowlęcia jako objaw guza kanału kręgowego – opis przypadku

Anna Perdeus, Michał Brzewski, Przemysław Bombiński

Prace poglądowe

Lekarz dentysta i lekarz pediatra, współdziałanie w zapobieganiu i wczesnym diagnozowaniu problemów zdrowotnych narządu żucia.

Aleksandra Kaszak, Michał Kaszak, Joanna Peradzyńska

 

Zmiany w układzie oddechowym występujące u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności o typie humoralnym

Dominika Drąg , Urszula Szuba, Agnieszka Jaśkowiak, Magdalena Chojnowska, Wojciech Feleszko