W następnym wydaniu

Przewlekły kaszel jako główna manifestacja chłoniaka Hodgkina – opis przypadku
Chronic cough as the main manifestation of Hodgkin lymphoma – case report
Katarzyna Wójcicka, Andrzej Pogorzelski

Analiza leczenia pacjentów zakażonych pałeczką Salmonella w Oddziale Pediatrycznym Warszawskiego Szpitala dla Dzieci
An analysis of the treatment of salmonella poisoning on the Paediatric Ward in the Children’s Hospital in Warsaw
Agata Cichal, Agnieszka Wypych