W następnym wydaniu

Prace oryginalne/Original papers

Wykorzystanie Panelu FilmArray® Meningitis/Encephalitis w diagnostyce zakażeń ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
The use of the FilmArray® Meningitis / Encephalitis Panel in the diagnosis of central nervous system infections in children
Renata Wojtczuk

Kaszel wybudzający dziecko
Child wake-up cough
Marek Pleskot

Epidemiologia zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w latach 2010-2019
Epidemiology of mental disorders among children and adolescents in the Małopolskie Voivodeship in 2010-2019
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor, Bożena Luranc-Polmańska