W następnym wydaniu

KARDIOLOGIA
Praca poglądowa
Twory w sercu – struktury anatomiczne i struktury patologiczne
Anatomical and pathological structures in the heart
Beata Kucińska, Bożena Werner
Opisy przypadków
Czternastoletni chłopiec z podejrzeniem guza prawego przedsionka – znaczenie wywiadu rodzinnego w diagnostyce różnicowej
Fourteen-year-old boy with suspected right atrial tumor – the role of the family history in differential diagnosis
Piotr Wieniawski, Wioletta Guzik, Michał Brzewski, Bożena Werner
Guz lewej komory serca u nastolatka
Tumor of the left ventricle in a teenager
Anna Prowotorow-Iwaniukowicz, Beata Kucińska, Krzysztof Godlewski, Michał Brzewski, Bożena Werner
INNE PRACE
Prace poglądowe
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna u dzieci
Primary immune thrombocytopenia in children
Anna Dusza, Michał Matysiak
Przejściowy zespół mieloproliferacyjny
Transient myeloproliferative disorder – revive
Bartosz Chyżyński, Michał Matysiak
Postępowanie w stanach nagłych u pacjentów z hemofilią
Emergency management in patients with haemophilia
Ewa Sikora, Paweł Łaguna, Michał Matysiak
Prace oryginalne
Eltrombopag w leczeniu przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u pacjentów pediatrycznych – doświadczenia ośrodka
Eltrombopag in the therapy of chronic immune thrombocytopenia in children – center experience
K. Koch, P. Łaguna, A. Adamowicz-Salach, M. Karwacki, A. Klukowska, I. Romanowska, E. Celi, M. Matysiak
Nietypowy obraz hemoglobinopatii współistniejącej z talasemią
Atypical clinical falieure of hemaglobinopathy in association with co thalassemia
A. Adamowicz-Salach, B. Burzyńska, A, Siwicka, K. Smalisz. M. Matysiak