Pojedyncze egzemplarze


Cena pojedynczych egzemplarzy w roku 2019 wynosi: 

40,00 zł – wersja drukowana (rok bieżący), 

25,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) ,

42,00 zł – egzemplarze archiwalne z lat ubiegłych.

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp. z o .o . mBank 77 1140 2004 0000 3102 7852 4146

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 648-12-44 oraz drogą mailową u.wyrzykowska@borgis.pl.