Wydawca


Wydawnictwo Medyczne Borgis

ul. Ekologiczna 8 lok. 103
02-798 Warszawa
tel. +48 (22) 648 12 44
e-mail: nowapediatria@borgis.pl