Opłata za publikację


W przypadku zakwalifikowania pracy do druku, Autor jest zobowiązany uiścić opłatę za publikację.

Koszt publikacji pracy oryginalnej wynosi 500 zł, pracy poglądowej i opisu przypadku – 600 zł.