Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 2-6”

Dodał  |  0 Komentarzy

Szanowni Państwo,

w dniach 09-10 listopada 2018 w Łodzi, na Międzynarodowej Konferencji Naukowej spotkają się polscy i zagraniczni eksperci specjalizujący się w wieloaspektowym wspomaganiu rozwoju dzieci w wieku od 2 do 6 lat.
W ramach tegorocznej edycji odbędzie się kilkanaście wykładów oraz warsztatów, podczas których lekarze, fizjoterapeuci, logopedzi, psychologowie oraz pozostali specjaliści będą nie tylko zapoznawać się z najnowszymi badaniami czy stosowanymi terapiami, ale także wymienią wzajemnymi doświadczeniami z tego zakresu. Pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”, która od kilkunastu lat zajmuje się wielotorową terapią dzieci dotkniętych MPD.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 2 do 6 lat” będzie tematem przewodnim tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej odbywającej się na początku listopada w Łodzi. Podczas dwudniowych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez polskich i zagranicznych ekspertów, uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się między innymi z najnowszymi badaniami dotyczącymi zaburzeń rozwojowych oraz strategiami pomocy terapeutycznej, fizjoterapeutycznej czy neurologopedycznej w tym zakresie. Uczestnicy za udział w konferencji otrzymują punkty edukacyjne.

Wczesna interwencja w zakresie kończyny górnej (dobór właściwego zaopatrzenia ortotycznego)”, „Stymulacja widzenia funkcjonalnego u małych dzieci z korowymi zaburzeniami wzroku”, „Terapia wymuszona koniecznością (CIMT)”, „Rozwój kontroli posturalnej i  jej zaburzenia we wczesnym okresie życia” czy „Hipotonia” to tylko niektóre tematy tegorocznych warsztatów i wykładów. Dodatkowo uczestnicy listopadowej konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału między innymi w warsztatach: Dore Blom, Beaty Ignaczewskiej, Vardit Kindler, Liliany Klimont, Delfini Papazoglou, Nedy Rotar, Joanny Surowińskiej, Zofii Szwiling, Foteini Zografou, Eddiego Mellaerts.

Tegoroczna konferencja adresowana jest do lekarzy, fizjoterapeutów, terapeutów, logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich specjalistów  działających w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Zapisy na konferencję na : https://www.kolorowyswiat.org/ekspert-mpd/konferencja