Numer 1/2009


N o w a   P e d i a t r i a   1/2009

Prace przeglądowe/Review papers

Ostra niewydolność nerek u dzieci
Acute renal failure in children
Helena Ziółkowska – s. 3-18
Rozplemowe glomerulopatie u dzieci – wybrane zagadnienia
Proliferative glomerulopathies in children – selected aspects of the problem
Anna Kamińska, Jarosław Sołtyski – s. 19-26
Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek
Acute glomerulonephritis
Piotr Skrzypczyk, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Hanna Szymanik-Grzelak – s. 27-32

 


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.