Numer 2/2011


N o w a   P e d i a t r i a   2/2011

Prace oryginalne/Original papers

Analiza żywienia, nawyków żywieniowych oraz aktywności ruchowej u dzieci we wczesnym wieku szkolnym w aspekcie prewencji chorób cywilizacyjnych układu krążenia
Analysis of nutrition, nutritional habits and physical activity in younger school children in relation to prevention of civilization diseases
Zbigniew Krenc, Marzenna Wosik-Erenbek, – s. 23-27

Prace poglądowe/Review papers

Krew pępowinowa. Część druga – teraźniejszość
Cord blood. Part two – the present
Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Anna Pieczonka, Piotr Michalski – s. 28-31

Źródła błędów przedlaboratoryjnych w diagnostyce zakażeń grzybiczych
Sources of pre-analytical errors in the diagnosis of mycological
Elżbieta Ochman, Maria Kozioł-Montewka, Barbara Podsiadło, Dorota Plewik, Małgorzata Kozioł – s. 32-36

Wartość badań chromatograficznych we wczesnym rozpoznaniu zaburzeń rozwojowych u dzieci na przykładzie autyzmu**
The value of chromatographic research in early diagnosis of developmental disorders in children as an example of autism
Joanna Kałużna-Czaplińska, Ewa Socha, Jacek Rynkowski – s. 37-41

Kamica układu moczowego u dzieci
Urolithiasis in children
Anna Kamińska, Iwona Bieroza – s. 42-48

Hiperkalciuria – najczęstsze zaburzenie metaboliczne u dzieci z kamicą nerkową
Hypercalciuria – the most common metabolic abnormality in children with urolithiasis
Anna Kamińska, Iwona Bieroza – s. 49-52


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.