Numer 2/2012


N o w a   P e d i a t r i a   2/2012

Prace oryginalne/Original papers

Ocena przydatności nasofiberolaryngoskopii w diagnostyce patologii górnych dróg oddechowych u dzieci
Applicability assessment of nose and larynx flexible endoscopy in diagnostics of childrens upper respiratory tract pathologies
Wacław Kopala, Piotr Rudzki – s. 23-27

Leczenie naczyniaków chłonnych u dzieci
The treatment of lymphangiomas in children
Michał Błaszczyński, Patrycja Sosnowska, Jowita Winiaszewska, Natalia Napierała – s. 28-31

Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim
The evaluation of dental awareness of mothers of children aged 6 years in the region of mazovia
Agnieszka Zanio-Kulaszewska, Aneta Zduniak, Marcin Zawadziński, Elżbieta Jodkowska – s. 32-39

Prace poglądowe/Review papers

Transfer zarodków w świetle najnowszych badań
Embryo transfer – latest studies
Cezary Grygoruk, Grzegorz Mrugacz, Mirosław Grusza, Karol Ratomski, Beata Stasiewicz-Jarocka, Piotr Pietrewicz – s. 40-42


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.