Numer 2/2014


N o w a   P e d i a t r i a   2/2014

LARYNGOLOGIA

Prace oryginalne/Original papers

Wpływ przerostu migdałka gardłowego i skrzywienia przegrody nosa na zmiany zapalne w zatokach u dzieci do 5 roku życia
The correlation between hypertrophy of adenoid, devatio of septi nasi and rhinosinusitis in children to the age of 5
Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 35-37

Powikłania pointubacyjne krtani u wcześniaków
Laryngeal complications of endotracheal intubation in premature newborns
Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka – s. 38-43

INNE PRACE

Prace oryginalne/Original papers

Badanie sondażowe zawartości ołowiu i kadmu oraz wpływu suplementacji magnezem 16-osobowej grupy dziewcząt w wieku 9-20 lat
Survey research on lead and cadmium contents and assessment of magnesium supplementation effects on a group of young females 9-20 years of age
Oleszkiewicz Jerzy, Modrzejewska Renata, Piętek Marta, Marlena Drożdż – s. 44-49

Edukacja zdrowotna kobiet ciężarnych na temat szczepień ochronnych ich dzieci
Health education of pregnant women about their chioldren’s immuzation
Barbara Cędrowska, Dominik Olejniczak – s. 50-55

Stan wiedzy rodziców na temat żywienia dzieci od urodzenia do 3 lat
Parent’s knowledge of nutrition methods with regard to children from birth to the age of 3
Łukasik Renata, Wioletta Waksmańska, Katarzyna Gawlik, Halina Woś, Monika Mikulska – s. 56-62

Prace poglądowe/Review papers

Czynniki wpływające na skuteczność rehabilitacji metodą NDT-Bobath u dzieci urodzonych przedwcześnie
Factors affecting the efficacy of rehabilitation NDT-Bobath children born prematurely
Karolina Bagnowska – s. 63-71


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.