Numer 3/2009


N o w a  P e d i a t r i a   3/2009

Prace oryginalne/Original papers

Analiza BMI (Body Mass Index) 4- i 5-letnich dzieci uczęszczających do przedszkola w odniesieniu do normy rozwojowej regionalnej i globalnej oraz ocena wpływu warunków socjoekonomicznych na stan odżywienia
The analysis BMI (Body Mass Index) 4- and 5-years old children frequenting of the nursery school with reference to the development norm regional and total and the estimation of the influence reserves socio-economic on condition of nourishing
Wioletta Waksmańska, Halina Woś, Beata Babiarczyk – s. 70-76

Opis przypadku/Case report

Guz mieszany ślinianki przyusznej lewej u 11-letniej dziewczynki
Tumor mixtus of the left parotid gland in the eleven-year-old girl
Eugeniusz Czecior, Piotr Pawlas, Marek Czerwiński, Agnieszka Wolny – s. 77-78

Praca przeglądowa/Review paper

Dieta ketogenna jako terapia w lekoopornej dziecięcej epilepsji
The ketogenic diet as a therapy for intractable childhood epilepsy
Małgorzata Kardasz, Danuta Pawłowska – s. 79-89


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.