Numer 3/2012


N o w a   P e d i a t r i a   3/2012

Prace oryginalne/Original papers

Analiza technik operacyjnych choroby Hirschsprunga w leczeniu jednoetapowym na przestrzeni lat 2000-2011
Analysis of surgical methods in the treatment of Hirschsprung’s disease using one-stage surgery in the period 2000-2011
Michał Błaszczyński, Patrycja Sosnowska – s. 47-50

Ewaluacja interwencji zespołów ratownictwa medycznego do pacjentów pediatrycznych
Evaluation of the intervention of emergency medical teams to paediatric patients
Łukasz Szarpak – s. 51-54

Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych u dzieci
Differential diagnosis enlarged lymph nodes in children
Katarzyna Pawelec, Joanna Wiechecka, Dariusz Boruczkowski – s. 55-60

Prace poglądowe/Review papers

Możliwości zastosowania komórek macierzystych u pacjentów z chorobami genetycznymi. Część pierwsza – niektóre wskazania
The possible stem cells applications in children with genetic diseases. Part one – selected indications
Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Maciej Boruczkowski, Piotr Michalski – s. 61-65


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.