Numer 4/2018

N o w a   P e d i a t r i a   4/2018

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Twory w sercu – struktury anatomiczne i struktury patologiczne
Anatomical and pathological structures in the heart
Beata Kucińska, Bożena Werner – s. 107-111

Opisy przypadków/Case report

Czternastoletni chłopiec z podejrzeniem guza prawego przedsionka – znaczenie wywiadu rodzinnego w diagnostyce różnicowej
Fourteen-year-old boy with suspected right atrial tumor – the role of family history in differential diagnosis
Piotr Wieniawski, Wioletta Guzik, Michał Brzewski, Bożena Werner – s. 112-116
Guz lewej komory serca u nastolatka
Tumor of the left ventricle in a teenager
Anna Prowotorow-Iwaniukowicz, Beata Kucińska, Krzysztof Godlewski, Michał Brzewski, Bożena Werner – s. 117-121

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Prace poglądowe/Review papers

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna u dzieci
Primary immune thrombocytopenia in children
Anna Dusza, Michał Matysiak – s. 122-129
Przejściowy zespół mieloproliferacyjny – praca poglądowa
Transient myeloproliferative disorder – review
Bartosz Chyżyński, Michał Matysiak – s. 130-133
Postępowanie w stanach nagłych u pacjentów z hemofilią
Emergency management in patients with haemophilia
Ewa Sikora, Paweł Łaguna, Michał Matysiak – s. 134-138

Prace oryginalne/Original papers

Eltrombopag w leczeniu przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u pacjentów pediatrycznych – doświadczenia ośrodka
Eltrombopag in therapy of chronic immune thrombocytopenia in children – center experience
Katarzyna Koch, Paweł Łaguna, Anna Adamowicz-Salach, Marek Karwacki, Anna Klukowska, Izabela Romanowska, Ewa Celi, Michał Matysiak – s. 139-144
Nietypowy obraz hemoglobinopatii współistniejącej z talasemią β
Atypical clinical falieure of hemoglobinopathy in association with thalasemia β
Anna Adamowicz-Salach, Beata Burzyńska, Alicja Siwicka, Katarzyna Smalisz, Michał Matysiak – s. 145-148


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.