Numer 4/2019

N o w a   P e d i a t r i a   4/2019

Prace poglądowe/Review papers

Anemia z niedoboru żelaza u dzieci – o czym warto pamiętać
Iron deficiency anemia in childhood – things to remember
Marcin Janczak, Agata Janczak – s. 123-128
Postępowanie okołoporodowe u noworodka matki nosicielki hemofilii
Perinatal demeanor with newborn when the mother is a hemophilia carrier
Agnieszka Pieszchlewicz – s. 129-131
Tonsillektomia w populacji pediatrycznej – główne wskazania, aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Tonsillectomy in children – main indications, current guidelines of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Anna Wierzbicka-Rot, Artur Gadomski – s. 132-134


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.