Numer 4/2011


N o w a   P e d i a t r i a   4/2011

Prace oryginalne/Original papers

Analiza czynników ryzyka mózgowego porażenia dziecięcego
Analysis of risk factors of cerebral palsy
Agnieszka Milewska, Beata Anna Mileańczuk-Lubecka, Jan Kochanowski, Bożena Werner – s. 79-84

Prace poglądowe/Review papers

Obrażenia czaszkowo-mózgowe w populacji dziecięcej
Head injuries in the pediatric population
Łukasz Szarpak, Marcin Madziała – s. 85-89

Opis przypadku/Case report

Zastosowanie leczenia chelatującego w terapii przeładowania żelazem u dziewczynki z niedokrwistością Diamonda-Blackfana – opis przypadku
The use of chelation therapy in the treatment of iron overload in a girl with Diamond-Blackfan anemia – a case report
Michał Romiszewski, Sydonia Gołębiowska-Staroszczyk, Anna Adamowicz-Salach, Alicja Siwicka, Michał Matysiak – s. 90-94


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.