Numer 4/2015

N o w a   P e d i a t r i a   4/2015

LARYNGOLOGIA/LARYNGOLOGY

Praca oryginalna/Original paper

Czy u dzieci jednostronny guz jamy nosa to polip?
Are unilateral tumours in child’s nose always polyps?
Karolina Raczkowska-Łabuda, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 123-128

Opis przypadku/Case report

Rzadkie ciało obce oskrzeli – problemy diagnostyczne
The rare foreign body of the airways – diagnostic problems
Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 129-131

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca oryginalna/Original paper

Zapalenie osierdzia u dzieci – obserwacje własne
Pericarditis in children – single-institution experience
Małgorzata Gołąbek-Dylewska, Tomasz Książczyk, Bożena Werner – s. 132-139

Opis przypadku/Case report

Nawracające zapalenie osierdzia u 15-letniego chłopca
The recurrent pericarditis in 15-year-old boy
Tomasz Floriańczyk, Małgorzata Ludzia, Barbara Wójcicka-Urbańska, Bożena Werner – s. 140-143

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Praca oryginalna/Original paper

Ocena czynności serca płodu w III trymestrze ciąży podczas słuchania utworów Maurice’a Ravela i Johanna Straussa
Evaluation of fetal heart rate in the third trimester of pregnancy while listening to music Maurice Ravel and Johann Strauss
Grażyna Gebuza, Magdalena Szewczyk, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska, Mariola Banaszkiewicz – s. 144-149

Opis przypadku/Case report

Goal Attainment Scaling (GAS) – użyteczne narzędzie klasyfikacji celów oraz oceny postępów leczenia i rehabilitacji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Goal Attainment Scaling (GAS) – useful tool to classify goals and evaluate progress of treatment of rehabilitation process in children with cerebral palsy
Jakub S. Gąsior, Mariusz Pawłowski, Piotr Jeleń, Marcin Bonikowski, Marek J. Dąbrowski – s. 150-155


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.