Numer 1/2014


N o w a   P e d i a t r i a   1/2014

LARYNGOLOGIA

Prace poglądowe/Review papers

Wysiękowe zapalenie ucha – problem nadal aktualny
Otitis media with effusion – an actual problem
Elżbieta Niemczyk, Małgorzata Dębska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-7

Stany zagrożenia życia w ostrych zapaleniach krtani u dzieci – ocena epidemiologii i postępowania
Acute laryngitis in children, possible life-threatening infections – epidemiology and management
Krzysztof Ślączka, Lidia Zawadzka-Głos – s. 8-14

INNE PRACE

Opis przypadku/Case report

Trudności w rozpoznaniu cukrzycy 1 typu w praktyce pediatrycznej
Difficulties in the diagnosis of type 1 diabetes in pediatric practice
Izabela Rogozińska – s. 15-17

Prace poglądowe/Review papers

Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci
Children’s therapeutic education in diabetes type 1
Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz – s. 18-26

Retinopatia wcześniaków – aktualna wiedza na temat patogenezy, diagnostyki i leczenia
Retinopathy of prematurity – where are we now
Anna Gotz-Więckowska, Marta Pawlak, Janusz Gadzinowski – s. 27-30


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.