Numer 4/2013


N o w a   P e d i a t r i a   4/2013

Prace oryginalne/Original papers

Metody klinicznej oceny zaawansowania niewydolności serca u niemowląt z ubytkiem przegrody międzykomorowej
Clinical methods of the evaluation of the stage of heart failure in infants with ventricular septal defect
Jacek Skiendzielewski – s. 135-142

Zaburzenia rytmu serca u noworodków – doświadczenia własne
Arrhythmias in neonates – clinical experience
Barbara Wójcicka-Urbańska, Halszka Kamińska, Agnieszka Tomik, Radosław Pietrzak – s. 143-147

Guzkowy ogniskowy przerost wątroby u dzieci – leczenie chirurgiczne
Focal nodular hyperplasia in children – surgical treatment
Barbara Antoniak, Krzysztof Ebinger, Anna Piotrowska, Teresa Dudek-Warchoł, Jadwiga Małdyk, Andrzej Kamiński – s. 148-150

Analiza zatruć alkoholem na podstawie przyjęć do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w latach 2007-2012
Analysis of alcoholic intoxication based on admissions to University Children`s Hospital in Cracow between 2007-2012
Paulina Marek, Przemysław J. Tomasik, Barbara Kościelniak, Krystyna Sztefko – s. 151-154

Opis przypadku/Case report

Zespół wydłużonego odstępu QT u 13-letniej dziewczynki z nawracającymi zasłabnięciami o podłożu ortostatycznym – opis przypadku
Long QT syndrome in 13-year-old girl with recurrent orthostatic presyncope – case report
Zbigniew Krenc, Sylwia Kowalczyk-Jurgiel – s. 155-158

Prace poglądowe/Review papers

Różne formy maltretowania dzieci – przegląd piśmiennictwa
Multiple forms of childhood maltreatment
Ewa Otto-Buczkowska – s. 159-163


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.