XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców

Dodał  |  0 Komentarzy

19-20 września 2017r., Hotel InterContinental, Warszawa

Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem XIII Międzynarodowego Kongresu Promocji Warzyw i Owoców. Wydarzenie ma na celu propagowanie idei „5 porcji” związanej z rolą owoców, warzyw i ich przetworów, w tym soków w kontekście prawidłowego żywienia człowieka, a także właściwej polityki prozdrowotnej. Kongres będzie też miejscem do wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branż zajmujących się produkcją i handlem w sektorze owocowo-warzywnym.

W programie przewidziano:

 • Zaprezentowanie trendów, badań naukowych, polityki prozdrowotnej przez uznanych ekspertów z ponad 30 krajów z całego świata;
 • Przedstawienie doniesień naukowych odnośnie zdrowotnych korzyści związanych ze spożywaniem owoców, warzyw i ich przetworów, w tym soków;
 • Wymianę informacji i doświadczeń dotyczących branży owocowo-warzywnej z przedstawicielami świata nauki, jednostek państwowych, producentami i przetwórcami, firmami handlowymi; dyskusje panelowe i kuluarowe.

W Kongresie wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejksiego,  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia oraz polskich i zagranicznych uczelni i instytutów naukowych. Także osoby zainteresowane tematyką zdrowia oraz producenci owoców i warzyw, przetwórcy, technologowie żywności i inni zainteresowani z branży rolno-spożywczej.

XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców jest szansą na wypracowanie ogólnoświatowych standardów w zakresie polityki prozdrowotnej oraz doskonała platformą wymiany wiedzy, doświadczeń a także nawiązywaniu relacji.

Podczas Kongresu zaplanowanych jest sześć paneli:

 • Polityka agrarna wyzwaniem w kontekście zrównoważonej produkcji, ochrony środowiska, wyżywienia ludności ze szczególnym uwzględnieniem produkcji owoców i warzyw.
 • Polityka prozdrowotna, a spożycie owoców i warzyw oraz ich wartość odżywcza w kontekście najnowszych doniesień naukowych
 • Choroby niezakaźne (choroby cywilizacyjne) – owoce i warzywa w prewencji chorób niezakaźnych
 • Przykłady programów promocji konsumpcji owoców i warzyw, w tym idei 5 porcji
 • Światowy i polski rynek owoców i warzyw
 • Światowe trendy w konsumpcji owoców i warzyw

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Główny Inspektorat Sanitarny,
 • Instytut Żywności i Żywienia,
 • Instytut Ogrodnictwa,
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
 • Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego,
 • Polskie Stowarzyszenie Dietetyków,

Informacje dodatkowe:

Termin:

19-20 września 2017 r.

Miejsce:
Hotel InterContinental, Warszawa, Polska

Organizator:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków KUPS

Globalny Sojusz na rzecz promocji konsumpcji owoców i warzyw „5 porcji” AIAM5

Więcej informacji na temat Kongresu:

http://www.kups.org.pl/kongres

 

Zachęcamy do uczestnictwa w Kongresie!