Numer 1/2016

N o w a   P e d i a t r i a   1/2016

LARYNGOLOGIA/LARYNGOLOGY

Praca oryginalna/Original paper

Analiza kliniczna pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu migdałków
Clinical analysis of patients undergoing surgical treatment of the tonsils
Iwona Łapińska, Lidia Zawadzka-Głos, Witold Maciej Iciek – s. 3-6

Opis przypadku/Case report

Nowotwory złośliwe zatok przynosowych u dzieci
Malignant neoplasms of paranasal sinuses in children
Małgorzata Dębska, Magdalena Frąckiewicz, Lidia Zawadzka-Głos – s. 7-13

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Opis przypadku/Case report

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu wtórnego rozpoznany u nastolatka uprawiającego sport
Ostium secundum atrial septal defect recognized in a teenager athlete
Beata Kucińska, Izabela Janiec, Bożena Werner – s. 14-19

Praca poglądowa/Review paper

Drożny otwór owalny i ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu wtórnego – znaczenie i postępowanie u dzieci
Patent foramen ovale and secundum atrial septal defect – clinical implication and management in children
Izabela Janiec, Beata Kucińska, Bożena Werner – s. 20-25

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Praca oryginalna/Original paper

Ocena żywienia dzieci pozostających na diecie laktoowowegetariańskiej w przedszkolu
Assessment of chlidren’s nutrition on the lacto-ovo-vegetarian diet in kindergarten
Maria Dymkowska-Malesa, Agnieszka Szparaga – s. 26-30

Praca poglądowa/Review paper

Metody terapeutyczne stosowane u dzieci leczonych z powodu naczyniaków
Therapeutic methods used in children treated for hemangiomas
Janina Książek, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Anna Raczkowska – s. 31-36


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.