Numer 2/2018

N o w a   P e d i a t r i a   2/2018

KARDIOLOGIA/CARDIOLOGY

Praca poglądowa/Review paper

Aspekty diagnostyczne i terapeutyczne zespołu Marfana w wieku rozwojowym
Diagnostic and therapeutic considerations in patients with Marfan syndrome
Małgorzata Ludzia, Ewa Smereczyńska-Wierzbicka, Bożena Werner – s. 27-31

Opis przypadku/Case report

Zespół Marfana u 7-letniej dziewczynki – opis przypadku
A 7-year-old girl with Marfan syndrome – a case study
Małgorzata Ludzia, Radosław Pietrzak, Bożena Werner – s. 32-35

INNE PRACE/OTHER ARTICLES

Opis przypadku/Case report

Wrodzony niedobór biotynidazy o późnym początku – opis przypadku
Inborn biotinidase deficiency with late onset – a case report
Milena Lubowicz, Magdalena Łukasik, Katarzyna Dylewska, Andrzej Kurylak – s. 36-38

Praca oryginalna/Original paper

Wpływ czynników związanych z rodzicami na stan higieny i uzębienia dzieci i młodzieży
The effects of parental factors on child’s oral hygiene and dental status
Anna Pantelewicz, Paula Piekoszewska-Ziętek – s. 39-44


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.