Numer 4/2020

N o w a   P e d i a t r i a   4/2020

Praca poglądowa/Review paper

Zespół Evansa – praca poglądowa
Evans syndrome – review
Ewelina Cybulska, Anna Adamowicz-Salach – s. 71-75

Prace oryginalne/Original papers

Epidemiologia chorób alergicznych wśród dzieci i młodzieży w województwie śląskim w latach 2010-2019
Epidemiology of allergic diseases among children and adolescents in the Silesian Voivodeship in 2010-2019
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor – s. 76-82
Wiedza rodziców dzieci w wieku do 12. miesiąca życia przebywających w szpitalu pediatrycznym na temat żywienia matki w trakcie karmienia piersią
The knowledge of the parents of children aged up to 12 months staying in the paediatric hospital about mother’s nutrition during breastfeeding
Gabriela Gruszka, Wioletta Waksmańska – s. 83-89


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.