Prenumerata


Prenumerata   „N o w e j   P e d i a t r i i”   obejmuje 4 kolejne numery.

Cena prenumeraty w roku 2019 wynosi: 

130,00 zł – wersja drukowana, 

80,00 zł – wersja elektroniczna (PDF) .

Numer naszego konta:

BORGIS® Sp. z o .o . mBank 77 1140 2004 0000 3102 7852 4146

Zamówienia można zgłaszać również telefonicznie +48 (22) 648-12-44 oraz za pośrednictwem formularza prenumerata.borgis.pl